دانلود کتاب دانشگاهی

اخیراً اخباری درباره تأیید حمایت از 9 کار در شورای حمایت دانلود کتاب دانشگاهی از اوراق بهادار منتشر شد که بهان

توسط NEWS-SINGLE در 21 مهر 1399
اخیراً اخباری درباره تأیید حمایت از 9 کار در شورای حمایت دانلود کتاب دانشگاهی از اوراق بهادار منتشر شد که بهانه ای شد برای بررسی فعالیتهای این شورا و روند فعالیتهای آن در حمایت از آثار ارزشمند. این شورا در سال 2006 کار خود را تحت عنوان "کمیته خرید دانلود کتاب دانشگاهی قبل از انتشار" آغاز کرد و در دوره های مختلف کار خود را ادامه داد تا اینکه اساسنامه آن به عنوان شورای حمایت از اوراق بهادار تنظیم شد. این شورا تا سال 1397 زیر نظر دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی و خواندن کتاب در وزارت فرهنگ و جهت گیری اسلامی فعالیت می کرد اما پس از آن سال مسئولیت آن به اداره کل انتشارات واگذار شد. هدف اصلی شورای حفاظت از مهر اوراق بهادار فراهم آوردن تسهیلاتی دانلود کتاب دانشگاهی برای انتشار و انتشار آثار مکتوب است که تولید آنها نیاز فرهنگی جامعه را برآورده می کند و انتشار آنها بدون حمایت برای ناشران و م institutionsسسات امکان پذیر نیست ؛ آثاری که در بالا بردن سطح دانش و فرهنگ عمومی و ترویج فرهنگ نوشتاری مثر باشد. این شورا در سال 1398 حدود یک میلیارد تن بودجه داشت و 71 اثر برای بررسی دانلود کتاب دانشگاهی درخواست شد كه از این میان تنها چهار اثر انتخاب شد. همچنین برای سال 1399 بودجه ای در حدود سه میلیارد تن در اختیار این شورا قرار گرفت که برای حمایت از انتشار اوراق بهادار تا پایان سال توزیع می شود. مجید سمیع ، معاون آموزش و تحقیقات اداره کل نشر وزارت فرهنگ و معارف اسلامی در این باره دانلود کتاب دانشگاهی گفت: توانمند سازی و انگیزه مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در انتشار آثار مکتوب ، ایجاد انسجام و هماهنگی با سیاست ها ، دستورالعمل ها و اولویت های برنامه های وزارت فرهنگ و جهت گیری اسلامی ، توجه به ترویج و تقویت هویت دینی و ملی با توجه به میراث فرهنگی و تاریخی و دسترسی به آثار مکتوب که دانلود کتاب دانشگاهی نیاز به حمایت ویژه برای انتشار دارند ، از جمله اهدافی است که در این شورا دنبال می شود. به گفته این مقام مسئول ، شورا برای حمایت از آثار قبل از انتشار دانلود کتاب دانشگاهی، اولویت ها و مواردی مانند تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی و اشاعه ارزش های دینی ، حفظ و اشاعه زبان و ادبیات فارسی و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی را در نظر گرفت. و ایران ، ارائه تاریخ و ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ، شناسایی دستاوردهای علمی دانلود کتاب دانشگاهی دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف و نگارش و تدوین کتب مرجع علمی مانند دائرlopالمعارف ها ، دائرlopالمعارف ها ، فرهنگ نامه ها و فرهنگ نامه ها از جمله این اولویت ها است. سامی گفت: پرداختن به موضوعات و تحولات مهم در صحنه بین الملل دانلود کتاب دانشگاهی، به ویژه در جهان اسلام ، اولویت موضوعی دیگری است که برای شورا مهم است. وی گفت: "آموزش مهارت های زندگی به كودكان و نوجوانان و ایجاد انگیزه در آنها برای خلاقیت و ابتكار ، آشنا بودن." کودکان و نوجوانان با تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و آگاهی از فرهنگ و ادبیات کشورهای مختلف از دیگر اولویت های موضوعی این شورا هستند. سطح پشتیبانی از این کتابها به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما مطلوب بودن کار و وجود مشخصات کیفی مطلوب دانلود کتاب دانشگاهی در شورای پشتیبانی از چاپ اوراق بهادار مهمترین شاخص برای انتخاب است. سامی در مورد انتخاب شماره کتاب گفت: انتخاب تیراژ کتاب نیز تحت همین عوامل است که دانلود کتاب دانشگاهی اندازه آنها با تأیید معاون وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی تعیین می شود و در حال حاضر حداکثر تیراژ حدود 500 نسخه است. " خصوصیات آثار ارزشمند آثار دریافت شده توسط شورای حفاظت از اوراق بهادار باید دارای ویژگی های نوآوری و تازگی موضوع و موضوع باشد ، برای ارتقا scientific سطح علمی و فرهنگی و افزایش مهارت ها و خلاقیت های مردم دانلود کتاب دانشگاهی، انتخاب روش تحقیق مناسب و مطابقت با اصول آن ، با فرضیه ها یا فرضیه های دقیق یا روشن و شناسایی و تأیید آنها و داشتن سوالات و اهداف خاص در مطالعه از جمله این موارد است.