ایلینوی: تصاویر دشت دولت

با ملت ششم-بزرگترین جمعیت, ایلینوی است که خانه را به بیش از 12.6 میلیون نفر—حدود 9.5 میلیون نفر از آنها زندگی در شیکاگو شهری منطقه است. خارج از مشهد بیشتر از دولت اختصاص داده شده است برای استفاده های کشاورزی, تولید برخی از بزرگترین محصولات از دانه های سویا و ذرت در ایالات متحده در اینجا چند چشمه از چشم انداز ایلینوی و برخی از حیات وحش و مردم خواستار آن خانه است.

این عکس داستان قسمت پنجاه, مجموعه ای از تصاویر از هر یک از ایالات متحده است.

tinyurlbitlyis.gdclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

نرم افزار گرامرلی

ایندکسر