میچ مک کانل خطرناک ترین سیاستمدار در آمریکا


عکس مارک پترسون / Redux

میچ مک کانل برای اولین بار انتخاب به سنا در سال 1984 اما او نمی آمد به شهرت ملی رسید تا زمانی که اوباما ریاست جمهوری که به عنوان رهبر اکثریت سنا او به عنوان یکی از اجرایی ترین سرکش و موثر قانونی مخالفان. در سه سال گذشته مک کانل قرار داده مهارت های سیاسی خود را به کار در حمایت از دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن را در دستور کار, با وجود آسیب پایدار که خود مانور انجام شده است به سنا و به دموکراسی آمریکایی. جین مایر می پیوندد دوروتی Wickenden به بحث در مورد چگونه و چرا مک کانل که چهره reëlection در این سال تبدیل به یکی از مغلوب ساختن پیشی جستن متحدان سرسخت.

tinyurlbitlyis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>