اتحادیه اروپا tagged posts

توییت ظریف: اروپا برای همیشه دهانش را ببندد

Facebook logo

[ad_1]

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی نوشت که اگر اروپا همچنان می خواهد درقبال وحشیگری علیه مردم و رسانه ها در آمریکا سکوت کند باید برای همیشه دهانش را ببندد.

[ad_2]

Source link

Read More