اپل آی‌دی tagged posts

سرقت اطلاعات و اخاذی با ساخت اپل آی‌دی

Facebook logo

[ad_1]

برخی فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات iOS با سوءاستفاده از ناآگاهی و اطلاعات خریداران، برای ساخت یک اپل آی‌دی، رقم‌های هنگفتی دریافت می‌کنند.

[ad_2]

Source link

Read More