روابط نامشروع tagged posts

افسانه از دست ناپدری آزارگر فرار کرد/ در تهران عضو خانه فساد شدم

Facebook logo

[ad_1]

به گزارش رکنا، او دل پردردی دارد از آرزویش که ازدواج است و حسرت هایش می گوید از روزی که وقتی تنها شده است توسط زنی معروف به خاله خانم در اختیار مردان قرار گرفته و فروخته شده است و حالا با دل بستن به پسری بیشتر در منجلاب فرو رفته است.

“از دست کتک های پدرم، بعد از 20 سال به خانه مادرم گریختم اما شوهر مادرم مرا بیرون کرد و از آنجا بود که آواره جاده تهران و شوش و سیاهی ها شدم …”

این را وقتی روبه روی ما نشست تا از روزهای زندگیش بگویید، گفت...

Read More