روحانی tagged posts

دستور روحانی برای ساماندهی و کنترل فوری قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی

Facebook logo

[ad_1]

رئیس جمهور با دستور به سرپرست وزارت صمت، بر ضرورت اجرای نظارت های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد.

[ad_2]

Source link

Read More