زیست‌بوم نوآوری tagged posts

همراهی مجلس شورای اسلامی با زیست‌بوم نوآوری

Facebook logo

[ad_1]

به گزارش سیتنا، نخستین روز از هفته جاری بود که نشستی مشترک میان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا توسعه اقتصاد دانش بنیان در بخش کشاورزی شتاب بیشتری گیرد. در همین جلسه برگزاری رویدادی ملی برای رفع نیازهای فناورانه بخش کشاورزی با حمایت معاونت علمی در نظر گرفته شد.

«ارتباط موثر دانشگاه، شرکت‌های دانش بنیان و زیست بوم بخش کشاورزی» عنوان نشستی است که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شتابدهنده کاریز اعتماد برگزار شد...

Read More