سوانح هوایی tagged posts

سوانح هوایی و تکرار آن ناشی از نگاه اقتصادی ایرلاین‌ها

Facebook logo

[ad_1]

از ابتدای امسال فرود اظطراری و بروز نقص فنی برخی هواپیماها در پروازهای اندک داخلی بیشتر از گذشته به چشم می‌خورد و طی هفته‌ای که گذشت تنها برای هواپیما فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی آسمان بروز سه نقص فنی در دو روز باعث فرود اضطراری پرواز ناتمام این ایرلاین شد. چنین اتفاقاتی این سوال را در ذهن به وجود می‌آورد که آیا ممکن است بی توجهی به مسائلی از این دست، تکرار سوانح هوایی ناگوار گذشته را درپی داشته باشد؟

آرمان بیات – کارشناس حوزه حمل‌ونقل هوایی – در این باره به ایسنا گ...

Read More