غلامحسین پیروانی مارک ویلموتس tagged posts

به خاطر گناه نکردن، گوشی نوکیا دستم می‌گیرم!

Facebook logo

[ad_1]

سرمربی سابق فجرسپاسی در خصوص قرارداد عجیب ویلموتس گفت: به قرآن محمد پول بیت‌المال حرام شد. آدم جگرش کباب می‌شود از دست کارهایی که آقایان کردند.

[ad_2]

Source link

Read More