پارک‌های علم و فناوری tagged posts

بسته صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه فناوری در شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری

Facebook logo

[ad_1]

به گزارش سیتنا، دکتر سیاوش ملکی‌فر در نشست وبیناری معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که عصر یکشنبه 11 خرداد ماه با حضور دکتر کریمی، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مهندس محمد مهدی فریدوند، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک برگزار شد، به بسته حمایتی متشکل از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور اشاره کرد و گفت: بسته حمایتی برای بهره‌مندی بیشتر شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری با هدف افزایش تعاملات بیشتر صندوق نوآوری با پارک‌ها تدوین شده است تا بنیه توسعه فناوری شرکت‌های مستقر تقویت شود...

Read More