پرتاب ماهواره tagged posts

حضور ایران در میان ۱۷۳۱ پرتاب ماهواره کوچک در دنیا

Facebook logo

[ad_1]

به گزارش سیتنا، دکتر کیوان کوکبیان در وبینار “بررسی فناوری در حوزه‌ ماهواره‌ها” با طرح این سوال که علت نیاز ما به ماهواره‌ها چیست، گفت: از زمانی که پروژه‌های فضایی از حالت آکادمیک خارج و وارد کسب و کارها شد چنین سوالاتی مطرح شد و این در حالی است که از سال ۱۹۵۰ گام به گام بر بلوغ فناوری‌های فضا افزوده شد و هرچه سطح این فناوری ارتقا یافت موضوع تجاری سازی و صنعتی سازی آنها نمود بیشتری پیدا کرد.

وی آینده فضایی را شامل بخش‌های اکتشافات فضایی و صنایع فضایی دانست و اظهار کرد: ...

Read More