کاربران اینستاگرامی tagged posts

کدام کشورها بیش‌ترین کاربران اینستاگرامی را دارند؟

Facebook logo

[ad_1]

تازه ترین آمارهای منتشر شده در آوریل ۲۰۲۰ فهرستی از ۲۰ کشور را که کاربران آن بیش‌ترین استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام را به نام خود ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد.

[ad_2]

Source link

Read More