این داستان بزرگ: ساخت حس از همه گیر

کلارا آورباخ / اطلس

اقیانوس اطلس‘s اد یونگ نویسنده از قطعات مانند “چگونه این بیماری همه گیر به پایان خواهد رسید” و “ما همه گیر تابستان” می پیوندد معاون سردبیر راس اندرسن به صورت زنده گفتگو در مورد چگونه ویروس ها و بیماری های همه گیر و آنچه که ممکن است بعد آمده است.

ما می خواهیم به شنیدن آنچه که شما فکر می کنم در مورد این مقاله. ارسال یک نامه به سردبیر و یا ارسال به [email protected]

tinyurlbitlyis.gdclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>