ویسکانسین: تصاویر گورکن دولت

زمین از ویسکانسین به شدت شکل glaciation در طول آخرین عصر یخبندان و امروز خیلی از آن مردم زندگی می کند و در زمینهای پست در امتداد خط ساحلی دریاچه میشیگان. ویسکانسین 20-اکثر جمعیت کشور با بیش از 5.8 میلیون نفر و 23-بزرگترین دولت در 65,500 مایل مربع است. در اینجا چند چشمه از چشم انداز ویسکانسین و برخی از حیات وحش و مردم خواستار آن خانه است.

این عکس داستان قسمت پنجاه, مجموعه ای از تصاویر از هر یک از ایالات متحده است.

tinyurlbitlyis.gdclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>