کارتون روزانه: سه شنبه, ژوئن 16th,

"می تواند انسان را درمان نژادپرستی پایان فقر و جلوگیری از تغییر آب و هوا ، لحن در هفته آینده برای پیدا کردن."F

توسط NEWS-SINGLE در 27 خرداد 1399
Can the humans cure racism end poverty and stop climate change in time Tune in next week to find out.
"می تواند انسان را درمان نژادپرستی پایان فقر و جلوگیری از تغییر آب و هوا ، لحن در هفته آینده برای پیدا کردن."

خرید New Yorker Cartoons "tinyurlbitlyis.gdclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de
آخرین مطالب