ابوالهول بزرگ جیزه از طریق سال

مجسمه یاد ماندنی به جهان شناخته شده به عنوان ابوالهول بزرگ جیزه بوده است ساخته شده است بیش از 4500 سال پیش است. در حالی که عکاسی شده است در اطراف برای حدود 200 سال عکاسان رفتند به جیزه هرم پیچیده به ضبط تصاویر مبهم موجود در مصر کویر. جمع آوری شده در زیر عکس های متنوع از ابوالهول در طول گذشته 170 سال از Maxime du اردوگاه تصویر هنوز هم عمدتا-به خاک سپرده شد ابوالهول در سال 1849 به قرن 21 نور را نشان می دهد و خیلی بیشتر.

tinyurlbitlyis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>