به عنوان مترجمان ما باید برای مقابله با این کار از ویژگی های نویسندگان اما جدا از آشکار برخی از برنامه ها (مانند MS Word) ما اغلب فکر می گی ابزار است که ویژگی های نویسندگان استفاده در کار خود را. برای یک نگاه در چه ابزار ویژگی های نویسندگان ترجیح می دهند, دیدن ویژگی های نوشتن ابزار: انتخاب نهایی از 83 کارشناسان.

ترجمه مقاله

tinyurlrebrandlybitlyis.gdv.gdv.htplinku.nuclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.dehec.sutny.im

نرم افزار گرامرلی