چه ابزار فراموش ویژگی های نویسندگان استفاده کنید و ترجیح می دهید ؟

به عنوان مترجمان ما باید برای مقابله با این کار از ویژگی های نویسندگان اما جدا از آشکار برخی از برنامه ها (مانند MS Word) ما اغلب فکر می گی ابزار است که ویژگی های نویسندگان استفاده در کار خود را. برای یک نگاه در چه ابزار ویژگی های نویسندگان ترجیح می دهند, دیدن ویژگی های نوشتن ابزار: انتخاب نهایی از 83 کارشناسان.

ترجمه مقاله

tinyurlrebrandlybitlyis.gdv.gdv.htplinku.nuclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.dehec.sutny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>