کریستن Roupenian می خواند شرلی جکسون

متن


عکس توسط برونو Arbesu / ری / Redux

کریستن Roupenian می پیوندد دبورا Treisman به خواندن و بحث در مورد “بعد از ظهر امروز در کتانی” توسط شرلی جکسون که به نظر می رسد در یک سال 1943 شماره از مجله. Roupenian را اولین مجموعه داستان “شما می دانید شما می خواهید این” بود که در سال گذشته منتشر شده و منتشر شده در کتاب جلد کاغذی تحت عنوان “گربه فرد و داستان های دیگر.”

tinyurlbitlyis.gdclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>