"معنوی" توسط ملیسا Ginsburg

Facebookتوییترایمیلنسخه قابل چاپصرفه جویی در داستانصرفه جویی در این داستان برای بعد.صوتی: به عنوان خوانده شده

توسط NEWS-SINGLE در 14 خرداد 1399

صوتی: به عنوان خوانده شده توسط نویسنده.

من unincorporated
من بدون بدن
من تعداد زیادی
نه بسیاری هنوز بسته

من زمین
که در آن لوله ها خواهد شد
من درختچه های من
قلم مو و فضا

بین حاجت من فاقد
حکومت من بود
تکیه-tos من dens
در زمین و

ریشه های ضعیف
Sweetgum من گلابی
و لاک پشت sunning
من ریه سازمان ملل متحد

تنفس من در سایت
در اسب گردن
که در آن خفاش آمد
شبانه به خوراک من بود

خون coagulating
به صبح من
در انتظار تاریکی کامل
دوباره من منتظر بود

برای زخم
به بازگشایی من منجر شد
به یک درخت ضعیف
درخت صحافی با شبکه

من بت امید
به من
نمی تواند التیام خودم
به اندازه کافی سریعtinyurlbitlyis.gdu.nuclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de
آخرین مطالب