روز زمین 50

روز زمین شد و اولین سازمان در سال 1970 به یاد داشته باشید و قدردانی از محیط زیست و مسئولیت های ما و نقش در آن. در آوریل 22, 2020, ما رعایت 50 روز زمین و هر چند بسیاری از پیشرفت های ساخته شده است, چالش های زیست محیطی باقی می ماند. در پنج دهه گذشته جمعیت زمین بیش از دو برابر شده—بیش از 75 درصد از مردم امروز زنده بودند به دنیا آمد پس از سال 1970 و افزایش تقاضا در ما منابع محدود باعث می شود راه حل های پایدار حتی بیشتر مهم است. جمع آوری در اینجا 31 تصاویر دنیای ما از سال های اخیر هر یک نگاه اجمالی به برخی از جنبه های محیط زیست ما, چگونه آن را تحت تاثیر و ما را حفظ و ما چگونه آن را تحت تاثیر قرار.

tinyurlbitlyis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netcutt.lyshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>